Vám přináší ....

Společnost

Stáhněte si 6 jedinečných obchodních přístupů


PROFESSIONAL

Připravili jsme pro Vás v pořadí již druhou interaktivní knihu o obchodování ....


... 6 traderů, 6 obchodních metod.

6 KAPITOL

6 OBCHODNÍCH STRATEGIÍ

6 PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ


PRO KAŽDÉHO OBCHODNÍKA


každý měsíc nová kapitola zaměřená na jinou obchodní strategii


každá kapitola Vám představí jiného forexového obchodníka


na konci kapitoly se vždy dočtete "komentář Bossa Analytika", ve kterém Vám Štěpán Hájek předá další užitečné infomace ze světa finančních trhů


Na co se můžete těšit?

1/6 PATRIK KLEMPÁR - Impulsivní vs. korektivní obchodní systém

ZÁŘÍ 2018

ŘÍJEN 2018

2/6 ONDŘEJ HARTMAN - Obchodní strategie institucionálních objednávek

LISTOPAD 2018

3/6 ONDŘEJ JANATA - Intradenní obchodní strategie

PROSINEC 2018

4/6 TOMÁŠ VOBOŘIL - Jak obchoduji

LEDEN 2019

5/6 DOMINIK KOVAŘÍK - Principy a strategie trendujícího trhu

6/6 RENÉ REMŠÍK - PQT Patient Quality Trading

Koho a kdy Vám představíme?

Společnost BOSSA působí na polském trhu s cennými papíry přes 20 let a stála na počátku vzniku online obchodování na burze. Řadí se tak mezi nejdéle působící brokery v Polsku a zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Patří do kapitálové skupiny s Bankou ochrany životního prostředí (BOŚ S.A.), která je kotovaná na varšavské burze a vlastněna mezi jinými významnými polskými státními podniky.


Bossa se za dobu své existence dočkala v Polsku mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější se řadí ocenění z varšavské burzy. Dále již devátým rokem v řadě se umístila na stupních vítězů brokera roku polské edice časopisu Forbes za obsluhu klientů a vzdělávací programy. Nejvíce bodů, a tedy prvenství, získala Bossa v kategorii výborně fungujících a stabilních obchodních platforem.


Od roku 2012 vstupuje BOSSA také na český trh, kde může své klienty oslovit obchodní platformou MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou podporou a zpravodajstvím v českém jazyce. Významnou přidanou hodnotou je komplexní systém bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů.KONTAKTUJTE NÁS:


Email: sales@bossa.cz

Tel.: +420 226 895 901

STÁHNOUT

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


Informace obsažené v Bossa Professional (dále jen „e-book”) nepředstavují doporučení ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Žádné informace ani názory prezentované v e-booku, nepředstavují výzvu ani nabídku nákupu nebo prodeje finančních nástrojů. Bossa upozorňuje, že informace obsažené v e-booku nepředstavují služby investičního poradenství ve smyslu ustanovení týkajících se obchodování finančními nástroji, ani nejsou nabídkami k prodeji nebo nákupu finančních nástrojů uvedených v e-booku, na jejich základě se ani neuzavírá žádná smlouva a nevzniká žádný závazek. Bossa nezaručuje, že jsou tyto informace přesné, kompletní a správné. Bossa, její řídící orgány, dozorčí orgány, ani zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jednání nebo upuštění od jednání investora na základě informací prezentovaných v e-booku, nenesou rovněž odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk investora, ani za žádné škody, které investor utrpěl v důsledku svých investičních rozhodnutí, ani za finanční a nefinanční následky využití těchto informací. Veškeré názory, prognózy, kalkulace a odhady uvedené v informacích předávaných v e-booku představují pouze subjektivní hodnocení autora v okamžiku jejich vydání. Zákazník využívá informace sdělované v e-booku na vlastní riziko a odpovědnost. Veškerá autorská a majetková práva této interaktivní knihy jsou vyhrazena společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. Šíření jejího obsahu lze uskutečnit až po písemném souhlasu společnosti DM BOS S.A.