Vám přináší ....

Společnost

Stáhněte si 6 jedinečných obchodních přístupů

PROFESSIONAL

Připravili jsme pro Vás v pořadí již druhou interaktivní knihu o obchodování ....


... 6 traderů, 6 obchodních metod.6 KAPITOL

6 OBCHODNÍCH STRATEGIÍ

6 PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ

PRO KAŽDÉHO OBCHODNÍKA


seznámíte se se šesti unikátními obchodními strategiemi


každá kapitola Vám představí jiného forexového obchodníka


na konci kapitoly je doplněn "komentář Bossa Analytika" Štěpána Hájka k aktuální situaci na finančních trzích


Na co se můžete těšit?

PATRIK KLEMPÁR - Impulsivní vs. korektivní obchodní systém

I.

II.

ONDŘEJ HARTMAN - Obchodní strategie institucionálních objednávek

III.

ONDŘEJ JANATA - Intradenní obchodní strategie

IV.

TOMÁŠ VOBOŘIL - Jak obchoduji

V.

DOMINIK KOVAŘÍK - Principy a strategie trendujícího trhu

RENÉ REMŠÍK - PQT Patient Quality Trading

Jaké obchodníky v e-booku najdete

VI.

STÁHNOUT

Email: sales@bossa.cz


Tel.: +420 226 895 901

KONTAKTUJTE NÁS

Společnost BOSSA působí na polském trhu s cennými papíry přes 20 let a stála na počátku vzniku online obchodování na burze. Řadí se tak mezi nejdéle působící brokery v Polsku a zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Patří do kapitálové skupiny s Bankou ochrany životního prostředí (BOŚ S.A.), která je kotovaná na varšavské burze a vlastněna mezi jinými významnými polskými státními podniky.


Bossa se za dobu své existence dočkala v Polsku mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější se řadí ocenění z varšavské burzy. Dále již devátým rokem v řadě se umístila na stupních vítězů brokera roku polské edice časopisu Forbes za obsluhu klientů a vzdělávací programy. Nejvíce bodů, a tedy prvenství, získala Bossa v kategorii výborně fungujících a stabilních obchodních platforem.


Od roku 2012 vstupuje BOSSA také na český trh, kde může své klienty oslovit obchodní platformou MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou podporou a zpravodajstvím v českém jazyce. Významnou přidanou hodnotou je komplexní systém bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


Informace obsažené v Bossa Professional (dále jen „e-book”) nepředstavují doporučení ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Žádné informace ani názory prezentované v e-booku, nepředstavují výzvu ani nabídku nákupu nebo prodeje finančních nástrojů. Bossa upozorňuje, že informace obsažené v e-booku nepředstavují služby investičního poradenství ve smyslu ustanovení týkajících se obchodování finančními nástroji, ani nejsou nabídkami k prodeji nebo nákupu finančních nástrojů uvedených v e-booku, na jejich základě se ani neuzavírá žádná smlouva a nevzniká žádný závazek. Bossa nezaručuje, že jsou tyto informace přesné, kompletní a správné. Bossa, její řídící orgány, dozorčí orgány, ani zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jednání nebo upuštění od jednání investora na základě informací prezentovaných v e-booku, nenesou rovněž odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk investora, ani za žádné škody, které investor utrpěl v důsledku svých investičních rozhodnutí, ani za finanční a nefinanční následky využití těchto informací. Veškeré názory, prognózy, kalkulace a odhady uvedené v informacích předávaných v e-booku představují pouze subjektivní hodnocení autora v okamžiku jejich vydání. Zákazník využívá informace sdělované v e-booku na vlastní riziko a odpovědnost. Veškerá autorská a majetková práva této interaktivní knihy jsou vyhrazena společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. Šíření jejího obsahu lze uskutečnit až po písemném souhlasu společnosti DM BOS S.A.